Spedycja jako część procesu logistycznego

Na polskim rynku w ostatnim czasie da się zaobserwować dynamiczny rozwój usług spedycyjnych, a stało się to możliwe dzięki wprowadzonym zmianom ustrojowym. W tym momencie możemy mówić, że jest to rynek niezwykle rozdrobniony. Największą grupę wśród spedytorów stanowią małe przedsiębiorstwa, a środki transportu, którymi dysponują, to w głównej mierze samochody. W Polsce istnieje aż 7 tysięcy firm, które oferują swoim klientom usługi transportu międzynarodowego i aż 70 tysięcy przedsiębiorstw, które obsługują transport krajowy. Skutkiem tego jest ogromna konkurencja i spore zróżnicowanie ofert.

Firmy te między sobą o klientów walczą głównie w obszarze cen i zakresie i jakości oferowanych przez siebie usług. Te mniejsze zwykle skupiają się na obsłudze drobnych klientów, są one bardziej elastyczne i oferują niższe ceny niż większe firmy. Duże przedsiębiorstwa są zwykle zorganizowaną siecią placówek, samochodów i przedstawicielstw. Działalność w obszarze spedycji obejmuje dwa rodzaje działań. Po pierwsze są to czynności wykonywane przez spedytora. Obok nich wyróżnia się również te, które są przez niego organizowane. Spedycja właściwa, czyli ta pierwsza, to głównie przyjmowanie zleceń i udzielanie porad związanych z wyborem odpowiedniego rodzaju transportu. Ponadto również zawieranie umów, sporządzanie dokumentacji, przygotowywanie przesyłki i jej odpowiednie ubezpieczenie, jej nadanie i odbiór, a także odprawa celna.

Działalność spedycyjna

Jej specyfiką jest niewątpliwie kształtowanie cen za wykonanie konkretnych i dobrze wykonanych usług oraz rachunek kosztów. Stawki w tej branży mają charakter umowny, chociaż pojawiają się zarówno w postaci negocjacyjnej, jak i taryfowej. Stawki czynnościowe nie ulegają zmianie w pewnym zakresie, gdyż są cenami za wykonanie ściśle określonych prac. Stawki te zwykle ogłaszają duże przedsiębiorstwa, które posiadają jednorodny strumień zleceń. Wydaje się, że negocjowanie cen spedycyjnych nie jest uzasadniona. W dzisiejszym świecie centra logistyczne posiadają coraz większe znaczenie i zwykle posiadają one przynajmniej kilku spedytorów.