Transport lotniczy

Mianem transportu lotniczego określa się przemieszczanie się osób i ładunków w przestrzeni powietrznej. Jest to gałąź transportu, która w ciągu ostatnich lat rozwija się zdecydowanie najszybciej. Koncentruje się ona na przewozie osób i poczty. Przewóz ładunków również ma miejsce, ale na zdecydowanie mniejszą skalę, gdyż samoloty transportowe posiadają stosunkowo niewielką ładowność w porównaniu z innymi środkami transportu. Do zalet transportu lotniczego niewątpliwie należy to, że gwarantuje on szybkie przemieszczanie się, szczególnie jeśli w grę wchodzą duże odległości. Zasięg przestrzenny samolotów jest niezwykle duży, co warunkuje rozmieszczenie terminali lotniczych. Jeśli bierzemy pod uwagę transport ludzi, można śmiało powiedzieć, że samoloty zapewniają bardzo duży komfort podróży, na rynku jest bardzo wiele możliwych połączeń, a sam transport jest bezpieczny, a właściwie najbezpieczniejszy ze wszystkich możliwych środków transportu. Wadą transportu lotniczego jest natomiast to, że koszt przemieszczania się jest stosunkowo wysoki, a do terminali lotniczych często jest kiepski dostęp. Transport ten odbywa się między wcześniej wyznaczonymi i przygotowanymi punktami transportowymi.

Porty lotnicze w Polsce

Podział portów lotniczych w Polsce, zgodnie ze standardami przyjętymi przez Unię Europejską wygląda następująco :

Centralny Port Lotniczy Warszawa Okręcie - obsługuje on zarówno przewozy krajowe jak i międzynarodowe, które odbywają się na trasach dalekiego, bliskiego i średniego zasięgu. Pełni on funkcję portu hub

Regionalny Główny Port Lotniczy Kraków Balice - obsługuje przewozy w relacjach krajowych i międzynarodowych, zarówno te dalekie, bliskie jak i średnie, a przy tym pełni również funkcję portu dowozowego do Warszawy.

Regionalne porty lotnicze - swoim zasięgiem obejmują połączenia lotnicze na relacjach o bliskim i średnim zasięgu, obsługują również pasażerów w dowozach do Warszawy, czyli pełnią funkcję spoke.

Lokalne porty lotnicze - obsługują ruch krajowy i międzynarodowy na trasach krótkiego zasięgu oraz liniach, gdzie jest zdecydowanie mniejszy ruch.

Porty lotnicze w Polsce na szczęście są coraz bardziej rozbudowane i rozwinięte.