Transport śródlądowy

Obok transportu drogowego i kolejowego, transport śródlądowy jest jednym z tych systemów, które odgrywają bardzo ważną rolę w realizacji zadań transportowych zarówno w naszym kraju, jak i za granicą. Posiada on wiele zalet, które sprawiają, że transport śródlądowy jest preferowany pod względem strategii rozwoju transportu. Szczególnie widoczne jest to w krajach Unii Europejskiej, gdzie jako przykład możemy znaleźć Białą Księgę i inne dokumenty.

Poza Europą, również w innych dobrze rozwiniętych krajach takich jak Rosja, USA, czy też Kanada jest on traktowany jako równorzędny podsystem w stosunku do wszystkich innych rodzajów transportu. Do niewątpliwych zalet transportu śródlądowego zaliczyć można na przykład to, że zanieczyszczenia, które emituje są bardzo niskie, obok tego posiada również niską energochłonność i niewielką głośność emitowanych hałasów.  Kolejnym atutem jest to, że transport ten jest dość oszczędny jeśli chodzi o zajmowanie dodatkowej powierzchni terenu. Charakteryzuje się on dużą trwałością zarówno jeśli chodzi o środki transportu, jak i infrastrukturę. Ładunki, które przewożone są za jego pomocą, mogą mieć dużą masę i występować w dużych ilościach. Kolizje pojawiają się tutaj niezwykle rzadko, co niweluje koszty związane z ewentualnym naprawianiem następstw wypadków.

Często zdarza się tak, że ten rodzaj transportu jest jedynym i najlepszym, który można w danej chwili zastosować. Ta zasada szczególnie dobrze sprawdza się, jeśli mówimy o ładunkach wielkogabarytowych. Jeśli chcielibyśmy je w jakiś sposób transportować samochodowo, wymagałoby to od nas zachowania specjalnych środków, do których z pewnością zaliczyć można platformy transportowe czy wytyczenie tras, które umożliwiłyby przeprowadzenie transportu. Transport drogowy jest niezwykle podatny na ograniczenia występujące w ruchu i powoduje takie dla innych uczestników komunikacji krajowej czy międzynarodowej. Może to prowadzić do znacznej degradacji ruchu na sporym obszarze. Problemów tych można uniknąć wtedy, kiedy taki wielkogabarytowy ładunek transportuje się do miejsca docelowego drogą wodną.