Wpływ transportu samochodowego na środowisko

Samochody poprzez emisję gazów z systemów wydechowych, przyczyniają się do wzrostu zanieczyszczenia środowiska. Gazy te przemieszczają się drogą powietrzną i zawierają w swoim składzie takie substancje jak dwutlenek siarki, metale, tlenki azotu, lotne tlenki organiczne, wśród których niektóre są toksyczne i trwałe. Zaskakujący wydaje się jednak fakt, że sektor transportu, nie tylko tego samochodowego, ale też kolejowego czy powietrznego, stanowi aż 40-80 procent ogólnej emocji tlenków azotu. Ekolodzy podkreślają to, że istnieje ponad milion różnych rodzajów zanieczyszczeń, które dostają się do naszego powietrza przez rury wydechowe samochodów. Wiele z nich nie jest jeszcze dokładnie zbadanych, także nie wiadomo, jaki dokładnie mają wpływ na środowisko i wszystkie organizmy żywe.

Samochód, a środowisko

Jakość powietrza w miastach w głównej mierze warunkuje organizacja ruchu samochodowego, a także stan techniczny pojazdów. Obserwuje się bardzo szybki wzrost liczby pojazdów, z którym w parze idzie dynamiczna rozbudowa sieci ulic. Brakuje odpowiedniej organizacji ruchu, co skutkuje tym, że tworzą się korki uliczne, które zwiększają emisję tlenku węgla, tlenków azotu i wszystkich innych szkodliwych substancji, które znajdują się w spalinach. Tlenki azotu i węglowodory w kontakcie z promieniowaniem słonecznym prowadzą do powstawania niebezpiecznego ozonu. W lecie, kiedy wysoka temperatura utrzymuje się przez kilka dni, stężenie ozonu może osiągać wartości charakterystyczne dla smogu. Budowane drogi wprowadzają trwałe zmiany w środowisku naturalnym, a rośliny, które rosną w ich pobliżu atakowane są szkodliwymi substancjami. Warto też wspomnieć o tym, że na drogach giną setki zajęcy, lisów, żab, czy saren, które to nie mogą sobie poradzić z przejściem drogi, która pełna jest pędzących aut. Ale giną nie tylko zwierzęta, bo wpływ i działanie tych toksycznych substancji, których dostarczają samochody odczuwają również drzewa, lasy, łąki czy pola. Niepodważalnym faktem jest to, że samochód jest środkiem transportu najmniej przyjaznym środowisku, dlatego też w miarę możliwości jak najczęściej korzystajmy z własnych nóg, roweru czy transportu miejskiego.