Magazyn

Magazyn to jednostka funkcjonalna i organizacyjna, która przeznaczona jest do magazynowania dóbr materialnych zwanych również zapasami znajdujących się w ściśle określonej przestrzeni, zwanej budowlą magazynową. Magazyn posiada ustaloną technologię i urządzenia, które obsługują ludzie posiadający odpowiednie doświadczenie i klasyfikacje. Można więc ogólnie powiedzieć, że jest on zbiorem zasobów - ludzkich, finansowych i materialnych. Pełni on wiele funkcji, które są ze sobą powiązane i tworzą gospodarkę magazynową. Składa się na nią przestrzeń, na której znajduje się magazyn, zapasy, które są w nich przechowywane w celu zaspokojenia potrzeb klienta, a także zaplecze techniczne, które niezbędne jest do odpowiedniej manipulacji tymi zasobami. Jeśli magazyn działa dobrze, to z pewnością ma szansę zapewnić ciągły strumień przepływów towarowych, które w odpowiedni sposób zareagują na zapotrzebowania klientów.

Magazyn jako element systemu logistycznego

Magazyn jest niewątpliwie ważnym elementem w całym systemie logistycznym, który swój początek ma niejako w  fazie procesów gospodarczych mających miejsce u producenta, a koniec w miejscu, gdzie dochodzi do konsumpcji danego dobra materialnego. Rolą magazynu jest głównie koordynacja popytu i podaży w określonym miejscu i określonym czasie, a także (co niemniej ważne) minimalizowanie kosztów wynikających z utrzymywania i wspomagania procesów ściśle związanych z produkcją, która jest niezbędnym elementem. Obok tego wspomaga on również działalność marketingową, optymalizuje koszty związane z niedoborem i utratą korzyści. Jeśli przestrzeń, w której znajduje się magazyn zostanie odpowiednio wykorzystana, ma on szansę zminimalizować koszty utrzymania zapasów. Ważne jest to, aby był on dobrze zaplanowany logistycznie, pod kątem wykorzystania przestrzeni a także podziału funkcji. Magazyny są niezwykle zróżnicowanymi budowlami, a warunkuje to to, jaki rodzaj towarów jest w nich przechowywany, przez jaki czas i jaka rotacja zapasów w magazynie występuje. Ważny jest również stopień zmechanizowania manipulacji oraz mechanizacji i automatyzacji procesów magazynowych.