Transport

Transport lotniczy

Mianem transportu lotniczego określa się przemieszczanie się osób i ładunków w przestrzeni powietrznej. Jest to gałąź transportu, która w ciągu ostatnich lat rozwija się zdecydowanie najszybciej. Koncentruje się ona na przewozie osób i poczty. Przewóz ładunków również ma miejsce, ale na zdecydowanie mniejszą skalę, gdyż samoloty transportowe posiadają stosunkowo niewielką ładowność w porównaniu z innymi środkami transportu. Do zalet transportu lotniczego...

Czytaj dalej >

Transport jako proces logistyczny

Transport w połączeniu z produkcją i obrotem jest częścią koncepcji logistycznej. Jest ostatnim z ogniw przemysłowych, które wiąże ze sobą producenta i dostawce, dodaje wartości produktom danej firmy, a także tworzy użyteczność czasu i miejsca związaną z przemieszczaniem się towarów. Rola transportu to bezpośredni udział w realizacji podstawowego celu logistyki, czyli dostarczania określonego produktu w określone miejsce i w określonym czasie. To, że obecnie...

Czytaj dalej >

Spedycja jako część procesu logistycznego

Na polskim rynku w ostatnim czasie da się zaobserwować dynamiczny rozwój usług spedycyjnych, a stało się to możliwe dzięki wprowadzonym zmianom ustrojowym. W tym momencie możemy mówić, że jest to rynek niezwykle rozdrobniony. Największą grupę wśród spedytorów stanowią małe przedsiębiorstwa, a środki transportu, którymi dysponują, to w głównej mierze samochody. W Polsce istnieje aż 7 tysięcy firm, które oferują swoim klientom usługi transportu międzynarodowego...

Czytaj dalej >

Magazyn

Magazyn to jednostka funkcjonalna i organizacyjna, która przeznaczona jest do magazynowania dóbr materialnych zwanych również zapasami znajdujących się w ściśle określonej przestrzeni, zwanej budowlą magazynową. Magazyn posiada ustaloną technologię i urządzenia, które obsługują ludzie posiadający odpowiednie doświadczenie i klasyfikacje. Można więc ogólnie powiedzieć, że jest on zbiorem zasobów - ludzkich, finansowych i materialnych. Pełni on wiele funkcji, które...

Czytaj dalej >

Wpływ transportu samochodowego na środowisko

Samochody poprzez emisję gazów z systemów wydechowych, przyczyniają się do wzrostu zanieczyszczenia środowiska. Gazy te przemieszczają się drogą powietrzną i zawierają w swoim składzie takie substancje jak dwutlenek siarki, metale, tlenki azotu, lotne tlenki organiczne, wśród których niektóre są toksyczne i trwałe. Zaskakujący wydaje się jednak fakt, że sektor transportu, nie tylko tego samochodowego, ale też kolejowego czy powietrznego, stanowi aż 40-80 procent...

Czytaj dalej >

Transport w łańcuchu dostaw

Dobrze działający łańcuch dostaw jest dla wielu firm prawdziwym kluczem do sukcesu. Jego realizacja ściśle wiąże się z usługami logistycznymi, do których należą transport, spedycja oraz magazynowanie. Jeśli działa on sprawnie, zapewnia zsynchronizowany przepływ materiałów pomiędzy nadawcą a odbiorcą, co ułatwia przedsiębiorcom dostosowanie się do rynku. Procesy związane z zarządzaniem takim łańcuchem, a także jego organizacją są zwykle zlecane operatorom...

Czytaj dalej >

Transport śródlądowy

Obok transportu drogowego i kolejowego, transport śródlądowy jest jednym z tych systemów, które odgrywają bardzo ważną rolę w realizacji zadań transportowych zarówno w naszym kraju, jak i za granicą. Posiada on wiele zalet, które sprawiają, że transport śródlądowy jest preferowany pod względem strategii rozwoju transportu. Szczególnie widoczne jest to w krajach Unii Europejskiej, gdzie jako przykład możemy znaleźć Białą Księgę i inne dokumenty. Poza Europą...

Czytaj dalej >

Etykieta logistyczna

Etykieta logistyczna GS1 to jedno z najbardziej podstawowych narzędzi, które stosuje się do oznaczania i monitorowania przepływu ładunków, czyli jednostek transportowych. Za jej pomocą nadawca, którym może być przedsiębiorca, hurtownik, detalista czy dystrybutor przekazuje sobie na bieżąco informacje z odbiorcą przesyłki w sposób, który jest wspólny dla całego świata i jednocześnie zrozumiały. Etykieta ta została opracowana przez organizację GS1, która podjęła...

Czytaj dalej >