Transport jako proces logistyczny

Transport w połączeniu z produkcją i obrotem jest częścią koncepcji logistycznej. Jest ostatnim z ogniw przemysłowych, które wiąże ze sobą producenta i dostawce, dodaje wartości produktom danej firmy, a także tworzy użyteczność czasu i miejsca związaną z przemieszczaniem się towarów. Rola transportu to bezpośredni udział w realizacji podstawowego celu logistyki, czyli dostarczania określonego produktu w określone miejsce i w określonym czasie.

To, że obecnie jest bardzo wysoka specjalizacja pracy, rozwinięta ekonomia i masowa konsumpcja sprawia, że łańcuch dostawy znacznie się wydłużył i wśród niego coraz większą rolę pełni transport właśnie. Przedsiębiorstwa już od kilkudziesięciu lat sporo uwagi wśród zakresu swojej działalności poświęcają przewozowi, co równocześnie wpłynęło na to, że zarządzanie w tym aspekcie jest coraz lepsze. Zarządzanie transportem stało się jedną z najważniejszych czynności logistycznych w przedsiębiorstwie, gdyż około 25 procent kosztów logistycznych wiąże się z transportem. Podejmuje się na tym polu bardzo szeroki zakres różnych decyzji i działań, z których najważniejszym wydaje się być wybór rodzaju transportu i odpowiedniego przewoźnika, a także trasy, na której będzie realizowany przewóz. Główne kryteria, które bierze się tu pod uwagę to wydolność, niezawodność, szybkość, częstotliwość, koszt oraz dostępność. Najszybszymi rozwiązaniami będzie transport lotniczy lub drogowy, najtańszym zaś kolejowy lub lotniczy. Wybierając przewoźnika należy brać pod uwagę jego niezawodność, elastyczność czy możliwość kontrolowania przesyłki. Należy również przygotować odpowiednią dokumentację, wśród której najważniejszymi elementami są list przewozowy oraz rachunek. List przewozowy to dokument, który stwierdza zawarcie kontaktu pomiędzy stronami, czyli nadawcą, a przewoźnikiem na wykonania usługi transportowej. Określa on warunki oraz formę realizacji dostawy. We współczesnym świecie coraz częściej spotyka się takie modele firm, które odchodzą od samodzielnego wykonywania transportu i powierzają go wyspecjalizowanym spedytorom.

Transport jako proces logistyczny to skomplikowane i złożone zjawisko. By go dobrze poznać, należy zdobyć niezbędną wiedzę.