Ciekawostki

Transport - definicja

Transportem nazywa się zespół czynności, które związane są z przemieszczaniem się w przestrzeni zarówno osób, jak i dóbr materialnych. Odbywa się to przy użyciu odpowiednich środków transportu, takich jak samochód, samolot, pociąg czy statek. Jeśli transport połączy się z produkcją i obrotem towarowym możemy wówczas mówić, że stanowi on część koncepcji logistycznej. Kluczową i główną rolą transportu jest optymalizacja wykorzystania czynników wytwórczych...

Czytaj dalej >

Organizacja transportu

Przedsiębiorstwa transportowe, które oferują swoje usługi, mogą je świadczyć w sposób regularny i nieregularny. Podział ten ściśle wiąże się z aspektem funkcjonalności. Stałe świadczenie usług transportowych na określonym terenie lub szlaku, z wyraźnie wyznaczonymi punktami transportowymi określa się mianem transportu regularnego. Przewóz odbywa się tutaj na podstawie rozkładu jazdy, który podawany jest do publicznej wiadomości. Rozkład zawiera bowiem godziny...

Czytaj dalej >

Własne koszty transportu

Kosztami określa się wysokość wydatków pieniężnych, które ponosi się podczas produkcji konkretnych dóbr materialnych albo też usług. Działalność transportowa, podobnie do innych gałęzi gospodarki, generuje koszty. Ponoszą je przedsiębiorstwa, które świadczą usługi transportowe, a także społeczeństwo i państwo. Te, które ponosi firma transportowa nazywa się kosztami produkcji, natomiast te, które ponosi społeczeństwo i państwo nazywa się kosztami...

Czytaj dalej >

Transport samochodowy

Transport, który odbywa się przy użyciu samochodów, jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi transportu. Może być on wykorzystywany zarówno do przewozu osób, jak i dóbr materialnych. Posiada on wiele zalet, bowiem drogi samochodowe rozmieszczone są spójnie i gęsto. Sieć dróg jest w korzystny sposób dostosowana do miejsc, w których odbywa się produkcja dóbr oraz handel czy konsumpcja. Samochodem możemy też przewozić wszystkie rodzaje ładunków, co daje nam...

Czytaj dalej >

Transport kolejowy

Jest on jedną z gałęzi transportu lądowego, którego funkcjonowanie związane jest ściśle z przewozem osób i ładunków przy pomocy różnego rodzaju pociągów, które poruszają się po specjalnie wydzielonej i wybudowanej trasie, czyli linii kolejowej. Transport kolejowy charakteryzuje kilka cech, które stanowią jego specyfikę. Jego podstawową cechą jest to, że posiada zdolność do jednorazowego przewozu określonej masy ludzi czy też ładunków. Obok tego dzięki kolei...

Czytaj dalej >

Transport morski

Transport, który odbywa się drogą morską, zajmuje pierwsze miejsce wśród gałęzi transportu pod względem ilości i masy transportowanych dzięki niemu ładunków. Szacuje się, że na przewozy morskie przypada aż siedemdziesiąt procent obrotów z całego handlu międzynarodowego. Ten rodzaj transportu pełni niezwykle ważną rolę również w Unii Europejskiej, gdzie ponad 40 procent handlu obsługuje właśnie transport morski. Do jego zalet można zaliczyć to, że główne...

Czytaj dalej >