Transport samochodowy

Transport, który odbywa się przy użyciu samochodów, jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi transportu. Może być on wykorzystywany zarówno do przewozu osób, jak i dóbr materialnych. Posiada on wiele zalet, bowiem drogi samochodowe rozmieszczone są spójnie i gęsto. Sieć dróg jest w korzystny sposób dostosowana do miejsc, w których odbywa się produkcja dóbr oraz handel czy konsumpcja. Samochodem możemy też przewozić wszystkie rodzaje ładunków, co daje nam największe możliwości ze wszystkich innych środków transportu. Przewóz jest szybki, łatwo dostępny i zwykle bywa punktualny. Transport samochodowy posiada jednak również wady, do których zaliczyć można ograniczoną ładowność, a także negatywne odciskanie się na środowisku, w którym żyjemy i całkiem wysoki współczynnik wypadków. Najbardziej ekonomiczny jest on wtedy, kiedy dotyczy niewielkich odległości.

Typy transportu samochodowego

Transport samochodowy dzieli się na zarobkowy i niezarobkowy, czyli ten, który prowadzimy ku zaspokojeniu własnych potrzeb. Innym podziałem, który istnieje jest podział transportu według kryterium terytorialnego. Występuje tutaj transport drogowy krajowy, czyli taki, który ma charakter zarobkowy i odbywa się w całości przy zastosowaniu pojazdów, które są zarejestrowane w kraju i znajdują się na drodze, która swój początek i koniec ma na terytorium Polski. Obok niego pojawia się również transport międzynarodowy, który od tego krajowego różni się tym, że punkt docelowy lub też początkowy znajduje się poza granicami naszego kraju. Transport samochodowy jest ogólnodostępny, a koszty w jakich można nabyć pojazd, stosunkowo niewielkie w porównaniu na przykład z samolotem czy statkiem. Koszty eksploatacyjne również nie należą do wygórowanych. Koszty stałe które występują w przypadku przedsiębiorstwa transportowego samochodowego nie są wysokie, także ceny za usługi również pozostają jednymi z najbardziej korzystnych, szczególnie w przypadku transportu na krótkie i średnie odległości.

Jak widać typy transportu samochodowego mogą się między sobą diametralnie różnić. Zależy to przede wszystkim od rodzaju pojazdów.

Chcesz sprawdzić samochód przed jego zakupem? Zobacz koniecznie!

Mobil Ekspert