Transport kolejowy

Jest on jedną z gałęzi transportu lądowego, którego funkcjonowanie związane jest ściśle z przewozem osób i ładunków przy pomocy różnego rodzaju pociągów, które poruszają się po specjalnie wydzielonej i wybudowanej trasie, czyli linii kolejowej. Transport kolejowy charakteryzuje kilka cech, które stanowią jego specyfikę. Jego podstawową cechą jest to, że posiada zdolność do jednorazowego przewozu określonej masy ludzi czy też ładunków. Obok tego dzięki kolei możliwy jest również przejazd znacznej ilości pasażerów (nawet do trzystu osób). Oba rodzaje transportu mogą odbywać się na długich trasach, a jego działanie na środowisko jest mało szkodliwe. Ważnymi zaletami tego typu transportu jest to, że taryfa przewozowa jest konkurencyjna i uniwersalna. W przypadku przewożenia osób jest to zdecydowanie dobra dostępność do stacji i przystanków, które zlokalizowane są zwykle w środku większych miast, gdzie jest dobry i szybki dojazd. Pociągi jeżdżą szybko, osiągając prędkości nawet do 200 km/h i są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjność. Najważniejsze jednak wydaje się to, że transport kolejowy posiada wysoki stopień bezpieczeństwa, co wiąże się z umiejętną organizacją toru jazdy, a także sprawnym zarządzaniem ruchem kolejowym. Czynnikiem negatywnym może być natomiast to, że sieć kolejowa, szczególnie w Polsce, nie jest równomiernie rozwinięta. Podobnie zresztą sytuacja ma się w Europie. Klienci posiadają też niewielkie możliwości zmiany i często nie mogą korzystać z pociągów, jeśli wcześniej nie dokonają odpowiedniej rezerwacji.

Transport kolejowy w Polsce

Mimo tego, że w ciągu ostatnich lat obserwować możemy znaczny rozwój infrastruktury kolejowej, to wciąż aż 60 procent sieci znajduje się w stanie, który ogranicza jej dobre i prawidłowe funkcjonowanie. Średnia prędkość handlowa pociągów w 2012 roku wynosiła zaledwie 25 km/h, co nie wpływa korzystnie na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności tej gałęzi transportu.

Jak widać transport kolejowy charakteryzuje wiele cech. Niestety wciąż większość kolei jest niewystarczająco rozbudowana.