Transport morski

Transport, który odbywa się drogą morską, zajmuje pierwsze miejsce wśród gałęzi transportu pod względem ilości i masy transportowanych dzięki niemu ładunków. Szacuje się, że na przewozy morskie przypada aż siedemdziesiąt procent obrotów z całego handlu międzynarodowego. Ten rodzaj transportu pełni niezwykle ważną rolę również w Unii Europejskiej, gdzie ponad 40 procent handlu obsługuje właśnie transport morski. Do jego zalet można zaliczyć to, że główne ośrodki handlu zlokalizowane zwykle są w pobliżu portów, co daje dobry dostęp do przewożonych ładunków. Jeśli przewozimy dany ładunek na dłuższe odległości, jest to transport relatywnie niedrogi, a jednocześnie daje możliwość przewożenia naprawdę dużych i masywnych dóbr materialnych. Statki obok tego posiadają również nieograniczony zasięg. Wadami, które posiada ten rodzaj transportu jest niewątpliwie to, że jest on procesem dość powolnym i właściwie nie posiada możliwości realizowania przekazów bezpośrednich, co zmusza do przeładunków w portach, które wydłużają czas dostawy.

Infrastruktura transportu morskiego

Składa się na nią infrastruktura liniowa i punktowa. Liniowa ma zwykle charakter naturalny i swoim zasięgiem obejmuje sztuczne i naturalne szlaki komunikacyjne, które przebiegają przez oceany, cieśniny, a także morza. Najważniejsze wśród nich wydają się być szlaki oceaniczne, które łączą główne centra, w których wydobywane są surowce z ośrodkami przemysłowymi, które je wykorzystują. Globalizacja, która ma miejsce we współczesnym świecie spowodowała ta, że wykształciły się szlaki kontenerowe, które przebiegają równoleżnikowo np. Azja - Europa, Azja - Ameryka Północna. Na tych połączeniach ma miejsce ponad połowa światowego handlu międzynarodowego, który jest obsługiwany głównie przez żeglugę kontenerową. Możemy również obserwować to, że w ciągu ostatnich lat wzrosło znaczenia szlaków morskich, które zlokalizowane są na morzach przybrzeżnych i śródlądowych. W Europie proces ten szczególnie dobrze zauważalny jest w basenie Morza Bałtyckiego i Północnego. Kanały stanowią uzupełnienie dla naturalnych połączeń między akwenami. Najważniejszym z nich jest Kanał Sueski, łączący Ocean Indyjski z Oceanem Atlantyckim oraz Kanał Panamski, który łączy Ocean Atlantycki z Pacyfikiem