Transport - definicja

Transportem nazywa się zespół czynności, które związane są z przemieszczaniem się w przestrzeni zarówno osób, jak i dóbr materialnych. Odbywa się to przy użyciu odpowiednich środków transportu, takich jak samochód, samolot, pociąg czy statek. Jeśli transport połączy się z produkcją i obrotem towarowym możemy wówczas mówić, że stanowi on część koncepcji logistycznej. Kluczową i główną rolą transportu jest optymalizacja wykorzystania czynników wytwórczych, a także optymalizacja miejsca i czasu, w którym występują one w gospodarce. Dzięki niemu możliwy jest przepływ towarów między różnymi miejscami. Do różnych miejsc docierają transportowane towary, co tworzy swoisty pomost pomiędzy nabywcą a sprzedawcą. Usługodawca, który świadczy usługi transportowe, swoimi działaniami wpływa na sprawność funkcjonowania należących do niego obiektów w łańcuchu dostaw, od niego zależy również to, czy firma jest konkurencyjna i jej produkty znajdują popyt na współczesnym rynku. Niezmiernie istotny jest tu wybór środka transportu, gdyż wpływa to na cenę produktów oraz terminowość dostaw do odbiorcy, a przy tym również na stan transportowanych produktów. Te elementy są nieodzowne, aby zdobyć zaufanie i zadowolenie klienta.

Środki transportu

Istnieje aż pięć rodzajów środków transportu. Może się on odbywać za pomocą kolei, ciężarówek, statków, samolotów i rurociągów. Wybierając najlepszy możliwy środek transportu należy brać pod uwagę jego szybkość, wydolność, niezawodność, koszt, dostęp a także częstotliwość. Najszybszym z nich jest transport lotniczy, a także drogowy, także jeśli dla klienta najważniejszy jest właśnie ten element, powinien wybrać któryś z tych środków transportu. Jeśli jednak ważniejsze jest dla niego to, aby cena transportu nie była zbyt wysoka, najlepszym wyborem będzie rurociąg albo statek morski. Najbardziej popularny i spełniający najwięcej oczekiwań klientów jest niewątpliwie transport drogowy. Przedsiębiorstwa lub osoby, które zajmują się odpłatnym przewożeniem dóbr materialnych zwykle łączą ze sobą kilka różnych sposobów transportu, a staje się to możliwe dzięki kontyneryzacji.